O nás

Firma PROGI spol. s r.o. byla založena v létě roku 2014. Hlavní náplní společnosti je projektová a geodetická činnost zejména v oblasti železničních staveb. Našimi zákazníky jsou státní organizace Správa železniční dopravní cesty, České dráhy a správci železničních vleček.

pozvánka na valnou hromadu


Přestože nově vzniklá firma působí na trhu relativně krátkou dobu, základ společnosti je tvořen zkušenými pracovníky, kteří se zabývají projektovou, geodetickou činností a inženýrskou činností v oblasti projektování infrastruktury dopravních staveb již řadu let. Zaměstnanci společnosti jsou členové ČKAIT v oboru: pozemní stavby, dopravní stavby a mostní stavby.


Předmětem naší činnosti jsou zejména tyto projekční práce:
  • návrh rekonstrukce a opravy železničního svršku a železničních přejezdů
  • sanace a odvodnění železničního spodku
  • opravy mostních staveb a nástupišť
  • opravy budov a inženýrských sítí
  • rekonstrukce pozemních komunikací a parkovacích ploch
  • zajištění podkladů pro získání stavebního povolení
  • zajištění činnosti technického dozoru investora
  • geodetická činnost

Firma PROGI spol. s r.o. realizuje množství zakázek ve stupni: záměr projektu, ekonomické hodnocení, přípravná dokumentace, projekt stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, autorský dozor, nejen pro investora SŽDC s. o. a její jednotlivé organizační jednotky, ale i pro řadu našich partnerů z projekčních kanceláří po celé ČR.


Tým Progi spol. s.r.o.

1a
Ing. Miroslav Novák
Ředitel společnosti

tel: +420 411 198 004
linka 301

2a
Tomáš Jenčík
Kolejové stavby

tel: +420 411 198 004
linka 302

3a
Ing. Jiří Kopal
Mostní stavby

tel: +420 411 198 004
linka 303

4a
Helena Zahradníková
Geodézie

tel: +420 411 198 004
linka 306